கல்வி

Ad-id 0000033831

தரம் 6 தொடக்கம் தரம் 11 வரை கணித வகுப்பு (தமிழ் / ஆங்கில மொழி மூலம்) வெள்ளவத்தையில் தனியாகவோ குழுவாகவோ 12 வருட அனுபவமுள்ள ஆசிரியை மூலம் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: