தையல்/அழகுக்கலை

Ad-id 0000033849

கொழும்பை அண்மித்த பிரதேசத்தில் சிறிய ஆடை தொழிற்சாலைக்கு தையல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. தொடர்பு கொள்ளவும் பி.ப 2.00 மணிக்கு பின்.

Categories: , Location: , Published Date: