வாடகை/குத்தகை

Ad-id 0000033861

கொட்டாஞ்சேனையில் 2Room, 1kitchen, Bathroom, Hall முற்பணம் (3800000/=) இரண்டு வருடம் மாதம் 5000/= குத்தகைக்கு உண்டு. சகல தளபாடங்களுடன் பலசரக்கு கடை வாடகைக்குண்டு