மணமகன் தேவை

Ad-id 0000033871

கொழும்பை நிரந்தர வதிவிடமாக கொண்ட 34 வயதுடைய விவாகரத்தும் பெற்ற கிறிஸ்தவ மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. மணமகன் கொழும்பில் தொழில் செய்பவராகவும், கிறிஸ்தவராகவும் (NonRC ஆவிக்குரிய) மணமகன் மணமகள் வீட்டில் தங்குபவராகவும்இருத்தல் வேண்டும்.

Categories: , Location: , Published Date: