மணமகன் தேவை

Ad-id 0000033872

களுத்துறை மாவட்டம் வயது 29, உயரம் 5’–“4”, R.C மதம், IBSL, POST GRADUATE IN BANKING MANAGEMENT கற்று, Executive OFFICER ஆக வங்கியில் பணிபுரிந்து, தற்போது AUSTRALIA வில் MASTER DEGREE கற்று வரும் மணமகளுக்கு AUSTRALIYA, P.R உள்ள மணமகனை பெற்றோர் தேடுகின்றனர்.