பொது வேலை

Ad-id 0000033879

வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை இயக்கச்சியில் தென்னம் தோட்டம் ஒன்றைப் பராமரப்பதற்கு ஆட்கள் தேவை. அனுபவம் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது.

Categories: , Location: , Published Date: