காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033892

தெஹிவளை, லியனகே வீதியில் 8P காணி விற்பனைக்குண்டு. 1 P Reservation (ஒதுக்கீடு) உண்டு. அதற்கான பணப்பெறுமதி அறவிடப்படமாட்டாது. 7P காணிக்கான விலை 210 லட்சம். தரகர் தேவையில்லை.