காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033893

வவுனியா பண்டாரிகுளம் அம்மன் கோவிலுக்கு அண்மையில் 8 பரப்புக்காணி விசாலமான வீட்டுடன் விற்பனைக்குண்டு. காணி முற்றுமுழுதாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பிரித்துக் கொடுக்கப்படும். விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.