வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033895

பரமானந்த விஹார மாவத்தை, கொட்டாஞ்சேனை, கொழும்பு–13 இல் வீட்டுடன் நிலம் 2.5 பேர்ச்சஸ் விற்பனைக்கு.