பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000033901

பொரளை – கொழும்பு 8 இல் அமைந்துள்ள வீட்டில் தங்கியிருந்து வேலை செய்யகூடிய அனுபவம் வாய்ந்த வயது 45–60 இடைபட்ட வயதுடைய சாரதி ஒருவர் தேவை. மலையக மக்கள் விரும்பத்தக்கது. ஆண்கள் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: