பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000033903

பிலியந்தலையில் அமைந்துள்ள தேங்காய் கடைக்கு 20–35 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்கள் வேலைக்குத் தேவை. தங்குமிடம் தரப்படும். (சிங்களத்தில் கதைக்கவும்)