பொது வேலை

Ad-id 0000033923

காலியில் உள்ள உள்ளாச விடுதிக்கு பராமரிப்பாளர் தோட்டப்பணிப்பாளர் தேவை தங்குமிடம் வசதி உண்டு. குடிப்பழக்கம் இல்லாத ஆண்/பெண் விண்ணப்பிக்கலாம். மாத சம்பளம் ரூபா 35000 தொடர்பு கொள்ளவும் மின் அஞ்சல்

Categories: , Location: , Published Date: