பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000033939

எலக்கந்தையிலுள்ள முன்னணி நிறுவனமான RG Brothers (PVT) LTD இல் ஊழியர்கள் (Labours) மற்றும் மேற்பார்வையாளர் (Supervisor) உடனடி தேவை. தங்குமிட வசதிகள் வழங்கப்படும்.