மணமகள் தேவை

Ad-id 0000033960

யாழ் இந்து விஸ்வகுலம் தனியார் நிதி நிறுவனம் ஒன்றில் கடமையாற்றும் 27 வயது, ஆயிலியம், கடகராசி, மணமகனுக்கு வெளிநாட்டில் வசிக்கும் தகுந்த மணமகள் தேவை. சாதி கவனிக்கப்படாது.

Categories: , Location: , Published Date: