பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000033963

வத்தளையில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலை ஒன்றிற்கு 28 வயதிற்குட்பட்ட வெல்டிங் (Welding) வேலையாட்கள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: