பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000033964

கொழும்பு – 15 உள்ள சிறுவர் பாடசாலைக்கு ஆசிரியைகள் , உதவி ஆசிரியைகள் தேவை. G.C.E O/L + A/L Diploma in Montessori தகைமைகள் வயது 18 – 35 வரை உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.