பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000033966

சிலாபத்தில் இயங்கிவரும் பத்தி தொழிற்சாலைக்கு பத்தி மெசின் இயக்கி பழுதுபார்க தெரிந்த அனுபவம் மிக்க ஆண் பணியாளர்கள் தேவை. உணவு மற்றும் தங்குமிடவசதிகள் வழங்கப்படும். மாதாந்த சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்.