பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000033967

தெமட்டகொடையில் அமைந்துள்ள எமது மிளகாய் அரைக்கும் நிறுவனத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. தங்குமிடம் வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.