வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000033974

தெஹிவளை நெதிமால ஏப்ரஹாம் பிளேஸ் இல் Debrj Internatioanl school அருகாமையில் 4 அறைகள், 2 Attached Bath, hall, kitchen, Dining, Balcony, separate, Entrance, Water, Electricity. உடனான வீடு வாடகைக்குண்டு.