வாடகை/குத்தகை

Ad-id 0000033991

200/11 அவிஸாவளை வீதி, ஒரு கொடவத்தையில் அமைந்துள்ள பாலத்திற்கு அருகில் வீடொன்று வாடகைக்கு தரப்படும். 3அறைகள், 1மண்டபம், இணைக்கப்பட்ட கழிவறை, 1 சமயலறை மற்றும் முச்சகர வண்டிக்கான parking வசதிகளுடன் அமைந்த மாபிள் பதித்த வீடு வாடகை 27000/=