வாடகை

Ad-id 0000033993

Millnnium Place (Service Aparment) Galle Road (Dehiwala Municipal Council) க்கு மிக அருகில் 2&3 Bedroom (1400Sq.ft. with 3 Attached Washroom) Fully Luxury Furnished Apartments, வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோர், வைபவங்கள், மற்றும் பல குடும்பத் தேவைகளுக்கு நாள். வார, குறுங்கால வாடகைக்கு.