சாரதி தேவை

Ad-id 0000033997

கொழும்பு–09 தெமட்டகொடையில் கோயிலுடன் உடைய வீடு ஒன்றிற்கு முச்சகர வண்டி சாரதி தேவை. கொழும்பை அற்றவர்கள் (ஹட்டன், கண்டி, யாழ்ப்பாணம்) விரும்பத்தக்கது.