வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034000

கொழும்பு–13 ஜிந்துப்பிட்டியில் 1.75 பேர்ச்சஸ் கொண்ட வீடு விற்பனைக்குண்டு. கடையுடன் கூடிய வீடு. 3bedroom, 1Bathroom, 2living rooms& kitchen உள்ளடங்கலான மாடி வீடு.