வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034016

கொழும்பு பேஸ்லைன் பிரதான வீதியோரமாக மூன்று அடுக்குமாடியுடன் தனி வீடொன்றும் விற்பனைக்கு உள்ளது. 9 பேர்ச்சஸ் அளவில் விலை 3½ கோடி.