வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034023

Wanawasala (Kelaniya) இல் Hall/Kitchen உள்ள வீடு வாடகைக்குண்டு. 45 வயதிற்கு மேற்பட்ட சிறிய குடும்பம். மாதாந்த வாடகை 15000/= மலைநாட்டவர் விரும்பத்தக்கது.