வாடகைக்கு

Ad-id 0000034025

DEMATAGODA, BASE LINE ROAD, NEAR LUCKY STAR, ORION CITY வியாபார ஸ்தலம் வாடகைக்கு உண்டு. MONTHLY RENT RS 35000/= ADVANCE ONE YEAR.