பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034027

களனியில் அமைந்திருக்கும் Launderyக்கு வேலை செய்ய ஆட்கள் தேவை. சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்கப்படும். (ironing/washing).

Categories: , Location: , Published Date: