பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034031

கொழும்பு 12ல் அமைந்துள்ள இந்து ஆலயத்திற்கு கணக்கு எழுதி ஆலயத்தை நிர்வகிப்பதற்கு ஒருவர் தேவை. ஓய்வுபெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். தங்குமிடவசதியுண்டு.