கல்வி

Ad-id 0000034032

வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, கிருலப்பனை போன்ற இடங்களில் Grade 10, O/L மாணவர்களுக்கான ICT (Engilsh medium) வகுப்புகள், பாடங்கள் அடிப்படை விளக்கங்களோடு தெளிவாக கற்பிக்கப்படும். பரீட்சைகளில் சிறப்புச் தேர்ச்சி (A) பெற்றுத்தரப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: