விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034040

பிலியந்தலையிலுள்ள இரும்புத் தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதழுடைய 10mm, 12mm,16mm Short Bars (10–18 அடிவரை) விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 190,000/=.

Categories: , Location: , Published Date: