வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034063

சகல வசதியுடன் 3 அறைகள் கொண்ட பெரிய வீடு வாடகைக்குண்டு. மீத்தொட்டமுல்ல, கொலன்னாவ, வாடகை 40/=. உடன் குடியேறலாம்.