வாடகைக்கு/ குத்தகைக்கு

Ad-id 0000034065

வத்தளை மஹாபாகேயில் (Junction) இருமாடி வீடு வாடகைக்கு.Colombo. Negombo Main Road, இல் இருந்து 100M தூரத்தில். 2Bed room, 1 Bathroom, Kitchen with Pantry மாதம் 25000/=.