வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034075

கொழும்பு–14 ஸ்டேஸ் ரோட் கம்கருபுர தொடர்மாடியில் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. முதலாம் மாடியில் உள்ளது.