வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034076

மட்டக்களப்பு பண்டிங்ஸ் லேனில் (Town) மெயின் வீதியில் 14 பேர்ச்சுடன் கூடிய சகல வசதிகளுடன் வீடு உடன் விற்பனைக்குண்டு. தரகர் தேவையில்லை.