வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034078

மட்டக்களப்பு இருதயபுரம் மேற்கில் 10 பேர்ச்சஸ் பேர்மிட் காணியுடனான வீடும், மட்டக்களப்பு கரவெட்டி மகிழவட்டலானில் 2 ½ ஏக்கர் வயல் காணியும் விற்பனைக்கு உண்டு.