வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034086

தெஹிவளை Vandewert Placeஇல் 3 அறைகளுடன் கூடிய வீடு 1ஆம் மாடியில் வாடகைக்கு. வாகனத் தரிப்பிடம் இல்லை.