வீடு விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000034103

கொட்­டாஞ்­சே­னையில் 2, 3 BR தொடர்­மாடி வீடு­களும் 2P, 3P, 3.85P, 4 P, 7 1/2P வீடு­களும் விற்­ப­னைக்­குண்டு. வாடகை வீடு 45,000/= க்கும் உண்டு.