காணி விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000034105

A9 கண்டி வீதிக்கு அருகில் (இயக்­கச்சி) Farm House விற்­ப­னைக்­குண்டு. 8 ஏக்கர் சுற்­றி­வ­ளைத்து கொங்­கிறீற் தூண் வேலி, இரண்டு அறை­க­ளுடன் கூடிய வீடு. Solar System, CCTV Camara, தென்­னந்­தோட்டம், வாழைத்­தோட்டம், மாட்­டுப்­பண்ணை, Land Master, கிணறு, குழாய்க்­கி­ணறு, வயல், புல்லு வெட்டும் இயந்­திரம், நீர் இறைக்கும் இயந்­திரம் நிலக்கீழ் குழாய் விநி­யோகம்.