ஹோட்டல் பேக்கரி

Ad-id 0000034125

கொழும்பு –15 சைனீஸ் ரெஸ்டுரன்ட் ஒன்றுக்கு திறமையும் அனுபவமும் கொண்ட (சைனீஸ் பாஸ் /கொத்து பாஸ் / பார்சல் கட்டுபவர்) தேவை. அதிக சம்பளம் வழங்கப்படும்.