வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034132

ஏக்கலை பிரதான பாதையிலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தில் 15 குளியலறை, 15 அறைகள் கொண்ட சகல வசதிகளும் கொண்ட இரண்டு மாடி வீடொன்று 40 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. சிங்களம் அல்லது ஆங்கிலத்தில் கதைக்கவும்.