விற்பனையாளர்

Ad-id 0000034134

வெள்ளவத்தையில் அமைந்துள்ள Textile Showroom மற்றும் Fancy Jewellery Showroom ற்கு Sales Girls தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும்.