பாதுகாப்பு/ சாரதி

Ad-id 0000034136

கொள்ளுப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள வீடொன்றிற்கு சாரதி ஒருவர் தேவை. 40–50 வயதிற்குட்பட்ட கொழும்பில் உள்ளவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும். சம்பளம் 40,000/– + வழங்கப்படும். உணவு மற்றும் தங்குமிடவசதி வழங்கப்படமாட்டாது.