வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034137

வத்தளையில் பிரதான வீதிக்கு அருகாமையில் சகல வசதிகளையும் கொண்ட 2 மாடி வீடு விற்பனைக்கு 45 மில்லியன் பேசித்தீர்மானிக்கலாம்