வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034139

வவுனியா சிந்தாமணி பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் கற்குழியில் 3 rooms வீடு 12 perch காணியுடன் விற்பனைக்குண்டு. (pass port office அருகில்)