பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034149

பாணந்துறை பிரதேச பிரபல இஸ்லாமிய கல்வி நிலையத்துக்கு தோட்ட வேலை, சுகாதார பராமரிப்புக்காக வேலையாள் தேவை.