பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034150

கதிர்காமத்தில் 2 ஏக்கரில் விடுமுறை விடுதி ஒன்றின் நிலம் பயிர்ச் செய்கை செய்வதற்காக ஒரு குடும்ப தம்பதி தேவைப்படுகின்றனர். இவர்களுக்கு இருப்பிட வசதியும், மாதாந்த சம்பளமும் வழங்கப்படும்.