பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034157

எமது தொழிற்சாலைக்கு 18–45 இருபாலாரும் தொழிலுக்கு சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர். தங்குமிடம், மதிய போஷணம் இலவசமாக. மேலதிகக் கொடுப்பனவுடன் சம்பளம் 40,000/= – 45,000/= வழங்கப்படும். பிஸ்கட், சொக்லட், பால்மா, Ice Cream.