பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034158

பிரபல தொழிற்சாலைகளில் வேலைவாய்ப்பு 50 மட்டும் உள்ளதால் ஐஸ்கிரீம், யோகட், பிஸ்கட் போன்ற பிரிவுகளுக்கு ஆண், பெண் (18–45) மாதாந்த சம்பளம் (40,000/= – 45,000/=) நாட் சம்பளம் (1600) உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். மொழி அவசியமில்லை.

Categories: , Location: , Published Date: