பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034159

உணவு, தங்குமிடம் தரப்படும். நாள் சம்பளம் 1300/=. நாள், கிழமை, மாதம் 38000/= – 45000/= பெறலாம். டொபி, சொக்லட், ஐஸ்கிரீம், பிஸ்கட் நிறுவனங்களுக்கு பெக்கிங் லேபல் இருபாலாருக்கும் (18–45) வேலைவாய்ப்பு அரிதாக உள்ளதால் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: