பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034160

வத்தளையில் உழைப்பே ஊதியம். வாழ்க்கைக்கு சாத்தியம். தொழில் அடிப்படையில் சம்பளம் 40000/= – 45000/= (நாள், கிழமையும் வழங்கப்படும்) ஆண் / பெண் 18–50 (லேபல் / பெக்கிங்) O/L – A/L தகைமை அடிப்படையில் தொழிலுக்கேற்ப தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம்.